Image
Resultat från Jordbruksverkets Tillsynskampanj på hästgårdar under 2021!

Resultat från Jordbruksverkets Tillsynskampanj på hästgårdar under 2021!

Jordbruksverket har tillsammans med 80 kommuner genomfört ett tillsynsprojekt om växtnäringstillsyn på hästgårdar under 2021 och självklart har även travcamper och stuterier ingått i detta.

Den aktiva tillsynsfasen ute i kommunerna pågick mellan 1 mars och 30 september 2021. Totalt har resultatet från 737 tillsynsbesök rapporterats in till Jordbruksverket.

Här finns mer information

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram