Image

Seminassistentkurser

 

 Seminassistenkurs 2023

Sista ansökningsdag är 20 december och senast 30 december skall den sökande fått svar på om hen är antagen. En sammanfattninga av schemat ser ut så här och mer utförlig information och en länk till ansökan finns längre ned på sidan.

V.3 Lördag 21 januari uppstartsmöte digitalt
V.4-7 Föreläsningar på distans
V.8 Tentamen
V.9 Praktik på Bollerup ASVT
V.10 Praktik på Bollerup SWB

Utbildningens mål är att ge deltagande de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för
att de under ansvarig veterinärs ledning skall medverka i seminverksamhet av häst
(spermasamling, spermahantering och seminering) i enlighet med Statens Jordbruksverks
författningssamling SJVFS 2012:6.
Inträdeskrav: Företräde har den som redan arbetar på stuteri med seminverksamhet. För
lämplighet krävs stuterierfarenhet och god kunskap om:
- rutiner vid betäckning och insemination
-­ stons och hingstars könsfunktioner
-­ känsla för god hygien
-­ ordningssinne och stor noggrannhet

Kursansvarig: Aurélie Allard

Kursen omfattning

På grund av pandemin 2021 skedde kursen delvis på distans med inspelade webbseminarier
och krävde deltagande i Bollerups Lantbruksinstitut för den praktiska delen. Eftersom
deltagande verkligen gillade det (”då kunde man ta det i sin egen takt och studera när man
hade tid”) så fortsätter vi. Under distansutbildning sker ett videosamtal varje vecka (lördag
morgon) för att alla kan ta del av lärarnas och deltagarnas egen erfarenhet.


Föreläsningar 30 teoretiska timmar -­‐ online med Google Klassrum


Praktik och demonstration 31 praktiska timmar -­‐ Bollerups Lantbruksinstitut


Teoretiska timmar


Timplanen fördelas under en fyraveckorsperiod under januari-­‐februari 2023


Uppstartsmöte, lördag den 21/1, kl 09.00 där alla får presentera sig kort och upptäcka
Google Klassrummet.


Reproduktiv anatomi och fysiologi hos hästarter.
Från lördag den 21/1
Videosamtal, lördag den 28/1, kl 09.00


Samling, bedömning, hantering av hingstsperma och insemination.
Från lördag den 28/1
Videosamtal, lördag den 4/2, kl 9

Störningar hos stons och hingstars könsfunktioner. Smittskydd och hygien
Från lördag den 4/2
Videosamtal, lördag den 11/2, kl 09.00


Seminverksamhet och avel: föreskrifter, framsteg och hur lyckas.
Från lördag den 11/2
Videosamtal, lördag den 18/2, kl 09.00


Alla föreläsningar är tillgängliga fram till slutet av mars 2023.


Praktiska timmar
På Bollerups Lantbruksinstitut (273 94 Tomelilla) under 5 dagar.
-­ Praktisk träning och demonstrationer (från måndag till torsdag)
-­ Praktiskt prov (fredag)


Vecka 9 för ASVT medlemmar, dvs från måndag 27/2 till fredag 3/3
Vecka 10 för SWB medlemmar, dvs från måndag 6/3 till fredag 10/3


Krav för godkänd seminassistentkurs 2023
Närvaro
 Online-samtal med lärare
 Praktisk träning (Bollerup)


 Godkända teoretiska prov
 Online quiz och övningar varje vecka
 Online tentamen torsdag den 23/2, kl 09.00 ; ämnet: alla föreläsningarna

 Praktiskt godkända färdigheter, praktiskt prov (Bollerup).


Examinator är den kursansvarige.


Efter genomgången kurs och godkänd examination skall intyg utfärdas till deltagarna

Här kan du anmäla dig till seminassistentkursen 2023

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram