How To Breed A Champion

Vi arrangerade How To Breed A Champion (HTBAC) senast 2019 och planen var att genomföra HTBAC IV hösten 2021 men den pågående pandemin har gjort att vi nu istället siktar mot hösten 2022 med nästa HTBAC.