Image

Den som arbetat med stort fokus på ASVT och med föreningens bästa framför ögonen kan utses till hedersledamot.

Hedersledamöter utses i samband med årsstämman. Följande personer har utsetts till hedersledamöter i ASVT:

Börje Johansson
Stefan Johansson
Ingmar Andersson
Bo Fransson
Elis Ljungek
Gunnel Ljungek
Åke Isberg
Staffan Philipsson
Tore Johnsson
Åke Wall
Arne Eriksson
Olle Jönsson
Ove Konradsson
Henrik Hult
Claes Kärrstrand
Börje Larsson
Sune Arnesson
Margareta Wallenius-Kleberg
Lennart Pettersson-Brodda

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram