Image

Avelsföreningens Guldnål utdelas till person eller personer som uträttat synnerligen betydelse fullt arbete för svensk travhästavel och travhästuppfödning.

Guldnålen delas ut av ASVT:s styrelse på årsstämman.

Följande personer har tilldelats guldnålen:
Erik Cederqvist
Ingmar Andersson
Ellert Larsson
Claes Braunerhjelm
Sigurd Nilsson
Bo Fransson
Tore Johnsson
Kurt G Bertmark
Elis Ljungek
Wilhelm Johansson
Lennart Sandgren
Margareta Wallenius-Kleberg
Lars-Erik Magnusson
Karl-Erik Bender
Hans Barkevall
Kerstin Tillander
Hans-Gunnar Tillander
Lennart Peterson-Brodda
Lutfi Kolgjini
Anna Svensson
Staffan Philipsson
Sune Svedberg
John Bootsman
Annika Bootsman Kleberg
Christina Olsson
Per Johnsson
Thorvaldur Arnasson
Claes Kärrstrand
Johan Dieden
Lars Åberg
Carina Satrell Dahling
Ronny & Vanja Olofsson
Susanne Demmers
Ingemar Alin

ASVT:s Guldnål
Statuter
Utformade 1984-07-14 och omarbetade 2003-02-07 samt 2017-06-07

1. Avelsföreningens Guldnål utdelas till person eller personer som uträttat synnerligen betydelsefullt arbete för svensk travhästavel och travhästuppfödning. Detta arbete skall ha utförts i harmoni med ASVTs etiska regler och allmänna värdegrund. Nålen är i guld.
2. Guldnålen utdelas av ASVT:s styrelse i samband med förenings årsstämma.
3. Förslag på kandidater upprättas av ASVT:s Guldnålskommitté. Särskilda skäl skall föreligga för att ASVT:s styrelse ej ska följa Guldnålskommitténs förslag.
4. För att föreslagen kandidat ska erhålla Guldnålen krävs att ASVT:s styrelse är enig.
5. Styrelsens beslut kan ej överklagas.
6. Guldnålskommitten består av tre personer, varav två utses av ASVT:s styrelse och en av Svensk Travsport

Guldnålskommittén
Carina Satrell Dahling, sammankallande
Lennart Petersson-Brodda
Christina Ohlsson (Svensk Travsport)

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram