Image

Extra stämma 13 nov

I juni gick ASVT ut i ett pressmeddelande om att styrelsen ämnade kalla till extrastämma i höst för att medlemmarna ska kunna besluta om hur ASVT önskar gå vidare i frågan om begreppet svenskfödd.

Den 13 november har ASVT kallat till en extra stämma för att diskutera begreppet Svenskfödd. Som ett underlag till stämman har ASVT beslutat att skicka ut de frågor som styrelsen vill att stämman svarar på i en enkät, så att svaret från denna kan bli ett underlag för stämman.

Resultatet från enkäten är alltså inte vad som kommer att gälla, utan det är givetvis stämman som beslutar. Dock kan det vara bra med ett resultat från enkäten som ett underlag att diskutera på stämman.

Föredragninslista extra stämman

Här nedan finns information att läsa för att kunna ta ställning.

Här kan du göra enkäten

Den extra stämman arrangeras i Nordinsalen på Solvalla lördagen 13 november kl 10-00-12.00. Det serveras kaffe och smörgås från kl. 09.15. Anmäl ditt deltagande till asvt@asvt.se så att vi kan beräkna åtgång.

 

Svensk Travsports Avelsråds rapport

Svenskfödd – Nu och i framtiden

Bilagor till Svenskfödd – Nu och i framtiden (klicka på bilagor ni vill läsa)

Uppdragsbeskrivning - 2020-03-27 

Svenskfödd begreppet - Företrädares land 

Stormöte svenskfödd 2020-08-12

Svenskfödd ur EU-rättsligt perspektiv - Claes Werdinius

Utlåtande om utredning svenskfödd häst ur EU-rättsligt perspektiv - Carl Fredrik Bergström 

Utlåtande om utredning svenskfödd häst ur EU-rättsligt perspektiv - Helena Andreasson

Skrivelse till Jordbruksverket om reglementsfråga - Begreppet Svenskfödd

Jordbruksverket svar på reglementsfråga för Svensk Travsport som avelsorganisation med anledning av EU-rätten

Traceability of equine animals

WHIRDEC Meeting 

Europeiska rådets direktiv 

Lag om tävling med hästdjur 

Europaparlamentets och Rådets förordning 

Europaparlamentets och Rådets förordning om överförbara djursjukdomar mm

Avels- och Registreringsreglemente 2021 

Mejl från Jordbruksverket om nya regler hästpass 

Almänna bestämmelser 

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram