Image

ÅRSMÖTE 2022

Årsredovisning 2020

Här kan du läsa ASVT:s årsredovisning för 2020 Årsredovisning 2020

Här kan du läsa protokollet från årsmötet 2020 Protokoll Årsmöte 2021

ASVTs årsstämma 2022 hålls på Hotell Best Western i Bromma. Stämman startar klockan 15.30. Information om kringaktiviteter och bokning av hotellrum kommer att finnas på här på hemsidan senare.

Här kan du se Föredragningslistan för Årsmötet 2022 Föredragningslista Årsmöte 2022 

Förslag till nya stadgar 2022 Nya stadgar

Eventuella motioner till stämman måste lämnas senast 5 februari.

Valberedningens förslag till ASVT:s stämma 2022

Nominering till styrelsen (2 år)

Ingemar Alin (omval),

Anders Jonsson (omval),

Nils Larsson (omval),

Ulrika Rehn (omval).

Ronny Olofsson (nyval).

Johan Hellander har avböjt omval.

Nominering till styrelsen (1 år)

Anders Karlsson (fyllnadsval).

Christer Häggström har valt att avgå i förtid.

Nominering till ordförande (1 år)

Ingemar Alin (omval).

Nominering revisorer (1 år)

Ordinarie:

Björn Fällström (omval).

Bengt Wall (omval).

Suppleanter:

Malin Plantin-Sjöblom (nyval)

Vakant

Annika Lindblom & Lars-Inge Olsson har avböjt omval.

Förslag till arvoden

Dagarvode enligt ST (oförändrat, fn 2 400).

Ordförande uppbär ett basbelopp/år i ersättning (nytt).

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram