Image

Datum ännu ej klart för Kriterieauktionen 2023

Kriterieauktionen 2023Här kommer information läggas ut om Kriterieauktionen 2023 så fort datum är bestämt.

Här finns det Veterinärintyg för ettåringar att ladda ned

 

Vill du annonsera i auktionskatalogen? Ta kontakt med Carl Larsson 070-769 10 11

Annonsprislista för auktionskataloger 2023

 

Att tänka på innan auktionen!

Läs villkoren innan! | Läs mer i auktionsvillkoren när det gäller både säljare och köpares ansvar, betalningsvillkor med mera. Ytterligare frågor om Kriterieauktionen, finansiering, övriga villkor med mera besvaras av Trottex tel 070-748 03 93 eller 070-445 58 05.

Att köpa häst på Kriterieauktionen

Hästköpare – att tänka på

Kriterieauktionen kommer i år att gå av stapeln på Solvalla 15-18 september. All budgivning kommer att ske digitalt och hittas via länk på asvt.se. Budgivningen kommer att avslutas med en livesändning i samarbete med TRmedia. Livesändningen startar kl. 18.00 torsdag och fredag, kl. 19.00 lördag och kl. 18.00 söndag. Lägsta bud som accepteras är 25 000 SEK exkl. moms. Lagstadgad mervärdesskatt, inropscourtage (5 %) och insats till auktionslopp (1 000 SEK + 6% moms) tillkommer. Veterinärintyg, bilder och filmer för respektive häst, läggs löpande upp på auktionssiten. Glöm inte att läsa auktionsvillkoren.

Att köpa häst på Kriterieauktionen

Som köpare på Kriterieauktionen måste Ni vara näringsidkare. Det är viktigt att Du anmäler dig på sajten, gärna i god tid före auktionen. Har du varit budgivare på Elitauktionen 2022 eller Menhammar online Sale 2022, behöver du bara gå in och godkänna auktionsvillkoren för Kriterieauktionen för att aktivera ditt konto. Har du haft ett budgivarkonto tidigare år så måste ni återaktivera kontot genom att välja att återställa lösenord och efter det fylla i formuläret. En säker identifiering sker via nätet där svenska kunder kan använda bank-ID för identifiering. Utländska kunder identifierar sig via en sms-kod. Signeringen är kopplat till ett avtal mellan säljare och köpare. Läs auktionsvillkoren på s. 14-16. En kreditupplysning kommer att tas på nya kunder som ansöker om att bli budgivare, om du inte har skaffat ett auktionskonto (förskottsbetalning) i förväg. Ett auktionskonto skaffar du genom att fylla i och skicka in blanketten på sidan 466 i denna katalog. Du skall också ha överfört pengarna för att bli godkänd som budgivare utan kreditupplysning.

Undersökningsplikt och upplysningsplikt

Köparen av en häst har undersökningsplikt. Detta innebär att köparen bör undersöka hästens lämplighet för sitt ämnade användningsområde. Säljaren har också upplysningsplikt gentemot köparen. Läs därför noga igenom all information som finns om hästen. Läs mer i auktionsvillkoren på s.14-16. Viktigt att tänka på när du köpt häst När ni vunnit en budgivning är det viktigt att Ni kontaktar sekretariatet, på plats på Solvalla eller via trottex@ asvt.se, för att meddela om Ni tar med hästen hem eller om Trottex skall ombesörja transport till och uppstallning på hästhotell. Du får ett e-mail kort efter klubbslaget med ett avtal, instruktioner om ägarskifte och. LÄS DETTA E-MAIL!

Eventuell reklamation/tvist föres direkt mellan köparen och säljaren. Trottex fritager sig från allt ansvar beträffande felaktiga uppgifter avseende saluförda hästar. 9 Köparen kan endast reklamera köpet av hästen om hästen vid köpetillfället varit behäftad med Dolt fel som kan komma att påverka hästens brukbarhet som travhäst. För att göra gällande Dolt fel skall köparen ha låtit utföra veterinärbesiktning/ röntgen som utvisar felet inom 14 dagar från auktionstillfället och inom samma tid inkommit med skriftlig reklamation till Trottex. Ett eventuellt prov för analys av bruk av anabola steroider skall tas under auktionsdagen. Läs mer i auktionsvillkoren på s. 14-16.

Ägarskifte och Hästpass

I sekretariatet erhåller Du hästens Hästpass. En ägarskiftesblankett skickas tillsammans med faktura eller kvitto till köparen. Denna blankett skall du fylla i med uppgifter om ny/nya ägare och skicka till ASVT:s Trottex AB, c/o Solvalla, Box 20501, 161 01 Bromma.

Folksam försäkrar Din inropade häst i försäkring för Travhäst Stor.

Väljer Du vid auktionstillfället att försäkra Din häst under ett helt år erbjuder Folksam upp till 50% premierabatt under första året. Försäkringen tecknar Du vid sekretariatet, i samband med betalningen av hästen. Väljer du att ej försäkra hästen ett helt år erhåller Du 1 dags försäkring. Försäkringsbeloppet baseras på inköpspriset exklusive moms. Försäkringen gäller vid fullföljt köp. Chipmärkning och DNA-typning Auktionshäst som ännu ej är chipmärkt är preliminärt registrerad hos ST. Alla betäcknings- och fölavgifter är betalda. Säljaren ansvarar för att hästens identitet är den uppgivna. Om det står (DNA-typn. ej klar) på auktionssidan betyder det att svaret från DNA-laboratoriet ej hade kommit när katalogen trycktes. Vid auktionen uppdateras information om detta på auktionssiten.

Mockinländare och hästar med begränsade rättigheter

För mockinländare och hästar med begränsade rättigheter gäller speciella regler vad gäller rätt att starta i vissa lopp. Premiechansen Alla svenskfödda (ej mockinländare) varmblod kvarstår i premiechansen tills ägarna eventuellt väljer att köra premielopp. Om hästen kvarstår i premiechansen visas texten ”kvarstår i premiechansen” när du söker på hästens namn i ”sök sportinfo” på travsport.se. Om Svensk Travsport vill förändra regler och villkor för premiechansen för respektive kull, ska det ske senast 1 mars det år hästarna fyller två år. Auktionslopp Samtliga varmblod i katalogen är startberättigade i ASVT:s Trottex AB:s auktionslopp. Första insatsen är betald av säljaren och den andra är med på fakturan för inropscourtage.

Kallblod

Kallblodiga travhästar är ej startberättigade i auktionslopp. Inga avgifter med anknytning till dessa lopp debiteras därför vid försäljning och inköp av kallblod.

Denna text finns i villkoren och den kan nog vara bra att trycka på lite extra också.

Betalning skall ske till Trottex enligt faktura med 14 dagars kredittid. Vid dröjsmål med betalning debiteras dröjsmålsränta 16 procent från fakturans förfallodag. Äganderätten till hästen övergår på köparen vid klubbslaget. Försäkring tecknas automatiskt i 1 dygn i det försäkringsbolag som Trottex samarbetar med, men hästen kan under dagen om så önskas försäkras i annat bolag. Det åligger köparen att hålla hästen försäkrad tills full likvid har erlagts

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram