Image

Kriterieauktionen 2021 blir en digital auktion i auktionssystemet Menhammar Online Sales.

Årets Kriterieauktion är igång och det går nu utmärkt att lägga bud på hästarna om du har skaffat dig ett budgivarkonto. På fredag så kommer vi att ha en livesändning där vi avslutar hästarna 1-100 i auktionskatalogen. På lördagen så avslutar vi hästarna 101-200 och under söndagen så är det hästarna 201-301 som går under klubban och givetvis är det livesändningar även från de auktionskvällarna.

visningsbild

Starttiderna de olika dagarna är:
Fredag 18.00
Lördag 19.00
Söndag 18.00

Här kommer du till auktionssiten där filmer och bilder och mycket annan information finns på auktionshästarna samt det är här du skaffar dig budgivarkonto och lägger dina bud på auktionshästarna när du är inloggad.

MENHAMMAR ONLINE SALES

Vill du vara med och bjuda på auktionshästarna så måste du skaffa ett budgivarkonto och det gör du också på auktionssiten. Hade du ett budgivarkonto till Elitauktionen så kommer det ett avtal från Scrive via mejl under vecka 36, när du godkänner det med ditt Bank-ID så är ditt konto även aktivt på Kriterieauktionen. Tänk på att ansöka om budgivarkonto i god tid innan auktionen Bli budgivare

Här kan du läsa Kriterieauktionsvillkoren

Here you will find the Criteria Auction terms in English

Kritkat 20211 hem3Vill du beställa en auktionskatalog som medlem i ASVT betalar du bara fraktkostnaden

Beställ Katalog

Här kan du se auktionskatalogen för Kriterieauktionen 2021 som en pdf fil Läs mer

Här kan du läsa katalogen hos Text Talk Läs mer

 

 

Budgivningen öppnar 19 september klockan 08.00 och sedan avslutas sedan 24-26 september i Menhammar Online Sales. Lägsta bud är 25 000:-

Anmälningsavgift: 5 000:-

Anmälan Auktionslopp: 1 000:-

Strykningsavgift före 2021-07-02: 1 000:-

Strykningsavgift mellan 2021-07-03 – visning: 5 000:-

Strykningsavgift mellan visning och auktion: 20 000:-

Säljprovision 5% på den del som är mellan 0 till 100 000:- och 3% där över.

Återropsprovision 5% mellan 30 000 – 300 000:- och 10% där över.

Om hästen återropas eller förblir osåld tillkommer 1 000:- för andra insatsen till auktionslopp.

25 oktober sker avräkningen från auktionen.

Här finns det Veterinärintyg för ettåringar att ladda ned

Att tänka på innan auktionen!

Läs villkoren innan! | Läs mer i auktionsvillkoren när det gäller både säljare och köpares ansvar, betalningsvillkor med mera. Ytterligare frågor om Kriterieauktionen, finansiering, övriga villkor med mera besvaras av Trottex tel 070-748 03 93 eller 070-445 58 05.

Att köpa häst på Kriterieauktionen

Det är viktigt att Du ansöker om budgivarkonto på sajten, gärna i god tid före auktionen. En säker identifiering sker via nätet där svenska kunder kan använda bank-ID för identifiering. Utländska kunder identifierar sig via en sms-kod. Signeringen är kopplat till ett avtal mellan säljare och köpare. Läs auktionsvillkoren. En kreditupplysning kommer att tas på alla som ansöker om budgivarkonto. Vill du inte att kreditupplysning tas så får du skicka in pengar i förväg och fylla i blanketten för auktionskonto.

Blanketten finns på sidan 434 i auktionskatalogen eller så laddar du ned blanketten här. Auktionskonto

När pengarna är överförda och auktionskontoblaketten inskickad så ansöker du om budgivarkonto, så bekräftas det av oss utan kreditupplysning.

Undersökningsplikt och upplysningsplikt

Köparen av en häst har undersökningsplikt. Detta innebär att köparen bör undersöka hästens lämplighet för sitt ämnade användningsområde. Säljaren har också upplysningsplikt gentemot köparen. Läs därför noga igenom all information som finns om hästen. Läs mer i auktionsvillkoren.

Viktigt att tänka på när du köpt häst

Eftersom köparen inte alltid haft möjlighet att undersöka hästen före köpet äger köparen rätt att åberopa fel som kunnat konstateras vid en normal besiktning och som äventyrar hästens brukbarhet som tävlingshäst/avelsdjur. Säljaren svarar för kostnaderna för hästen till och med avlämnandet. Risken för hästen går över vid avlämnandet. Säljare har ingen skyldighet att lämna ut hästen förrän Trottex erhållit betalning. Avlämnas hästen inte i rätt tid och beror det på köparen eller något förhållande på dennes sida, går risken över på köparen när säljaren har gjort vad som ankom säljaren för att avlämnandet skall kunna ske. Köparen är medveten om att han inte erhåller skydd mot säljarens borgenärer förrän avlämnandet.

Köparen skall utföra veterinärbesiktning/röntgen inom 14 dagar från avlämnandet, förutsatt att avlämning skett inom 14 dagar från köpet och i annat fall senast inom 28 dagar från köpet. Sker avlämnandet senare än 14 dagar från köpet och detta beror på säljaren, gäller 14 dagar från avlämnandet. Framkommer vid veterinärundersökning fel, som ej angivits på det ingivna intyget eller finner köparen i övrigt fel som enligt ovan får åberopas måste skriftlig reklamation ske till Trottex inom samma tid. All rätt att föra talan avseende fel - även dolda fel - bortfaller om köparen ej reklamerar på detta sätt inom angiven tid utom för det fall att säljaren förfarit svikligt. Oavsett ovanstående reklamationsfrist äger köparen rätten till förlängd reklamationsfrist om hästen testats positiv för bruk av anabola steroider. Läs mer i auktionsvillkoren.

Ägarskifte

Vi har fått in ägarskifte som säljaren har fyllt i. Med hjälp av det sätts hästen på en spärr så att säljaren inte kan få några ytterligare kostnader. Blankett för köparen att fylla i skickas tillsammans med faktura/kvitto till den som köpt hästen. På denna blankett skall du endast fylla i uppgifter om ny ägare och skicka till ASVT:s Trottex AB, c/o Stockholms Travsällskap, Box 20501, 168 02 Bromma.

Försäkring ska tecknas från att hästen hämtas

Äganderätten till hästen övergår på köparen när full betalning erlagts. Köparen bör sålunda teckna försäkring för hästen som är gällande från avlämnandet. Avlämnas varan inte i rätt tid och beror det på köparen eller något förhållande på dennes sida, går risken över på köparen när säljaren har gjort vad som ankom säljaren för att avlämnandet skall kunna ske.

Vår samarbetspartner Folksam erbjuder dig upp till 50 % rabatt på den ordinarie försäkringskostnaden. Kontakta gärna någon av Folksams kunniga djurombud eller djursupport för tecknande av försäkring. Försäkringen tecknar Du genom att kontakta ett Folksamombud eller Folksams Djursupport: 060-16 23 65. Försäkringsbeloppet baseras på inköpspriset exklusive moms. Försäkringen gäller vid fullföljt köp. 

Folksams djurombud Trav

Ann Sofie Alba - 0706-00 45 87

Alexandra Berthagen - 0725-82 64 39

Peter Fahlén - 0703-40 89 34

Eva Isaksson - 0706-74 99 99

Caroline Jansson - 0736-39 79 22

Lulzim Kolgjini - 0708-31 54 30

Göran Lindskog - 0708-45 52 54

Nils Göran Nilsson - 0708-31 61 21

Cecilia Nyberg - 0705-65 46 06

Susanne Oskarsson - 0703-65 17 26

Lotta Persson - 0725-82 19 93

Kjell Skoog - 0705-58 81 66

Tomas Thell - 0708-38 63 21

Kerstin Åker W - 0708-31 51 95

Chipmärkning och DNA-typning

Auktionshäst som ännu ej är chipsmärkt är preliminärt registrerad hos ST. Alla betäcknings- och fölavgifter är betalda. Säljaren ansvarar för att hästens identitet är den uppgivna. Om det står (DNA-typn. ej klar) på auktionssidan betyder det att svaret från DNA-laboratoriet ej hade kommit när katalogen trycktes. Vid auktionen uppdateras information om detta på auktionssiten.

Mockinländare och hästar med begränsade rättigheter

För mockinländare och hästar med begränsade rättigheter gäller speciella regler vad gäller rätt att starta i vissa lopp.

Premiechansen

Alla svenskfödda (ej mockinländare) varmblod kvarstår i premiechansen tills ägarna eventuellt väljer att köra premielopp. Om hästen kvarstår i premiechansen visas texten "kvarstår i premiechansen" när du söker på hästens namn i "sök sportinfo" på travsport.se. Om Svensk Travsport vill förändra regler och villkor för premiechansen för respektive kull, ska det ske senast 1 mars det år hästarna fyller två år.

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram