Image

Del 3 - Vad händer efter auktionen?

När väl köpekontraktet är underskrivet och köpet gjorts upp i Trottex sekretariat finns några viktiga saker att tänka på främst när det gäller den juridiska delen av ett hästköp. Bland annat har köparen en reklamationsrätt om hästen visar sig ha ett dolt fel. Men viktigast av allt är att läsa igenom auktionsvillkoren - det är dessa som alltid gäller om något annat är otydligt.


Reklamationsrätt

Om man skulle ha otur och det visar sig att hästen som köptes på auktionen har ett dolt fel gäller för alla köpare en reklamationsrätt under vissa förutsättningar.

Alla som köper en häst via Trottex auktioner har 30 dagars reklamationsrätt mot dolda fel. Detta innebär att köpet kan reklameras om hästen vid köpetillfället hade ett dolt fel som kan komma att påverka hästens brukbarhet som travhäst. En förutsättning för att kunna reklamera köpet är att köparen låtit utföra en veterinärbesiktning/röntgen som utvisar felet inom 30 dagar efter auktionen. En skriftlig reklamation skall också ha inkommit till Trottex inom dessa 30 dagar.

Utöver denna reklamationsrätt gäller också att det är möjligt att reklamera ett köp om det visar sig att hästen har fått anabola steroider. Detta under förutsättning att du låtit ta ett prov för bruk av anabola steroider senast auktionsdagen. Trottex har en veterinär på plats som kan hjälpa till med provtagning.
En skriftlig reklamation skall ha inkommit till Trottex inom 60 dagar efter auktionen. Alla kostnader i samband med provtagning och analys av provet står du som köpare för. Uppskattad analyskostnad är 4 000-5 000 kronor. Analyssvaret bör ha kommit inom 8 veckor.

Alla eventuella tvister som uppstår med anledning av ett köp förs direkt mellan köpare och säljare, men glöm inte att inkomma med en skriftlig reklamation till Trottex inom de angivna tiderna. Om en reklamation anmäls till Trottex kan Trottex på köparens begäran innehålla likviden tills dess tvisten är löst.


Ägarskiftet

När du gjort klart ditt köp i sekretariatet under auktionsdagen får du en ägarskiftesblankett. Denna blankett kan du fylla i på plats i sekretariatet och lämna direkt till Trottex personal. Eller så tar du med blanketten hem och fyller i den i lugn och ro.
Tillsammans med ägarskiftet finns anvisningar om hur blanketten ska fyllas i.
Obs! Blanketten skall sedan skickas till Trottex.


Trottex auktionslopp

Ungefär ett år efter du gjort ditt inköp på auktion är det kanske dags för första starttillfället.
Alla varmblodiga ettåriga travhästar som finns med i Trottex auktionskataloger är nämligen startberättigade i auktionslopp.
Auktionslopp arrangeras för tvååringar i Kriterieveckan och för treåringar i Elitloppsveckan. Det arrangeras en stoklass och en hingst/valack klass.
Om många hästar anmäls kan loppen delas en gång. I sådana fall delas även prissumman.
Prispengarna kommer dels från insatser betalda av säljare och köpare vid auktionerna dels från Solvalla. 


Auktionsvillkoren

Glöm inte att läsa auktionsvillkoren. Auktionsvillkoren som gäller för respektive auktion finns alltid tryckta i auktionskatalogen. De innehåller mycket information och fakta om vad som gäller vid köp av auktionshästar.
Observera att det alltid är auktionsvillkoren som gäller om det skulle finnas otydligheter eller skillnader gentemot annan information.

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram