Image

Del 2 - Dags för auktion

Om du har följt tipsen i Auktionsskolans del I har du förberett
dig på hemmaplan genom att studera hästarna i katalogen, läst auktionsvillkoren och ordnat med finansiering.
Kanske har du också redan avtalat med en tränare eller någon annan
om hjälp att titta på hästarna.
För det är på auktionsdagen du kan gå runt bland boxarna och besikta
hästar som du funnit intressanta.


 Visning av auktionshästarna

Auktionsdagarna inleds alltid med visning av de anmälda hästarna. Alla hästar som inte är strukna finns på plats för att spekulanter ska kunna se och besiktiga hästarna. Hästarna stallas upp på visningsområdet i anslutning till auktionsarenan. De mobila boxarna fördelas så att säljare med flera hästar får dem samlade i ett och samma stall. Var olika hästar står finns anslaget på de olika stallängorna. Det finns möjlighet att se hästarna under de tider som anges i auktionskatalogen. Vid visningen kan du se hästarnas exteriör, vill du se en särskild häst är det bara att be uppfödaren eller annan ansvarig för hästen att visa upp den.


Hästens hälsostatus

Alla hästar som ska säljas måste ha ett veterinärintyg som är maximalt sju dagar gammalt. Veterinärintyget och  eventuella röntgenintyg finns uppsatt på boxen till respektive häst. Notera att röntgen av kot- och hasleder är obligatoriskt vid Elitauktionen, men inte vid Kriterieauktionen. Kopior på intygen finns att få i Trottex mottagning inne i auktionsarenan. Det är viktigt att du som köpare tar del av intygen. Vid exempelvis ett spontant  inrop av en häst i auktionsringen och som du inte tidigare besikta kan annars veterinär- eller röntgenintyget bli en onödig överraskning om det finns anmärkningar.


Undersökningsplikten

Vid auktionen har köparen av en häst har undersökningsplikt. Detta innebär att köparen bör undersöka hästens lämplighet för sitt ämnade användningsområde.
Säljaren i sin tur har upplysningsplikt gentemot köparen.

Läs därför noga igenom all information som finns på hästens box. Tänk också på att tillägg till auktionsuppgifterna kan lämnas av såväl speaker som via anslag i auktionshallen eller på hästens box under både visning och pågående auktion. Om informationen ges på detta sätt är det  gällande gentemot köparen. Var därför noga så att du inte missar någon information.

Kataloginformation och veterinärintyg är endast vägledande för köparen och befriar inte från dennes undersökningsplikt. Det vill säga du eller någon du litar på måste titta på hästen också rent fysiskt.

Villkoren för respektive auktion finns alltid att läsa i aktuell auktionskatalog


Besikta hästen

Om du inte är van vid att besikta hästar är det en god idé att ta hjälp med att undersöka hästarna. Bland annat mot bakgrund av vad som sägs här ovan om undersökningsplikten.
Sådant som lätt går att se vid en sådan besiktning kan senare inte vara en orsak till en reklamation och för att häva ett köp. Många tränare finns på plats under auktionen men ett tips är att kontakta någon av dem redan före auktionen.


Dags för auktion

Under auktionen leds hästarna in i auktionsringen i nummerordning. Observera att konferencieren kan lämna ytterligare
upplysningar om hästarna när den är i auktionsringen. I arenan finns flera olika ställen där det är möjligt att lämna bud:
- Från läktarplats eller runt auktionsringen
- I restaurangen vid auktionsringen

Lägsta utropspris anges alltid i auktionskatalogen.
Auktionisten är den som sköter klubban och meddelar sedan vid auktionens början vilka budgivningsintervall som gäller.
Det går givetvis alltid bra att höja buden med större intervaller om man så skulle önska.
Glöm heller inte att på inropspriset tillkommer ett courtage (inropsavgift) på 5 procent och en insats till Trottex Auktionslopp med 1 000 kronor. Till detta kommer sedan moms med 25 procent.
Läs mer om Trottex Auktionslopp här [+] Gå vidare
 
Tänk på att vara tydlig om du är med och bjuder på en häst. Till sin hjälp har auktionisten ett antal hjälpropare som finns runt auktionsringen. Dessa "ansvarar" för olika sektioner i arenan och restaurangen vid auktionsringen  och det är till dessa du riktar dina bud och signaler.


Tips

Det går många historier om auktionsbesökare som råkat vinka till någon bekant eller viftat med katalogen och plötsligt befunnit sig mitt i budgivningen på en häst. Sant eller inte - se till att ha ögonkontakt med ”din” hjälpropare när du bjuder så minskar risken för missförstånd.
Om ett missförstånd ändå skulle uppstå eller något blivit fel, kontakta auktionsansvarig i sekretariatet.


Vunnit budgivningen

Hade du högsta budet och ropat in hästen? Stanna i sådana fall kvar där du är dig tills en av Trottex funktionärer hunnit fram till dig med ett auktionsavtal som du skall skriva under. Därefter skall du så snart du kan gå till auktionssekretariatet för att göra klart köpet. Först hämtar du papper och auktionsavtal i mottagningen och sedan får du gå in i sekretariatet där någon ur Trottex personal gör klart hästköpet tillsammans med dig. Väl där bör du vara beredd på följande frågor:

- Hur har du tänkt att betala? Läs mer om finansieringen av hästköp under rubriken "Finansiering" i auktionskatalogen.

- Tar du med dig hästen direkt eller behöver du använda hästhotellet? Observera att det ofta finns transportörer på plats vid auktionen som eventuellt kan transportera hem din häst samma kväll. Kontaktuppgifter till dessa finns i mottagningen. Läs mer om hästhotell, under rubriken "Köparens ansvar" i auktionskatalogen.

- Vill du beställa ett test för bruk av anabola steroider? Från och med 2012 innebär ett positivt svar vid ett sådant test att hästen stängs av från tävling på livstid. Reklamation på grund av bruk av anabola steroider skall inkomma senast 60 dagar efter auktionen och provet skall tas auktionsdagen. Övriga reklamationer skall inkomma inom 30 dagar efter auktionen. Trottex har provtagningsutrustning på plats och en veterinär som kan ta provet. Trottex ombesörjer också att provet skickas till SVA. Beräknat pris är cirka 4 000 kronor. Svar på analysen kommer cirka åtta veckor från att provet anlänt till laboratoriet.
Mer om provtagning och reklamationer kan du läsa i auktionsvillkoren.

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram