Image

Seminassistentkurs

Seminassistentkurs 2022

Utbildningens mål är att ge deltagande de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs föratt de under ansvarig veterinärs ledning skall medverka i seminverksamhet av häst(spermasamling, spermahantering och seminering) i enlighet med Statens Jordbruksverksförfattningssamling SJVFS 2012:6.

Här kan du läsa mer om seminassistentkursen

Här kan du anmäla dig till seminassistentkursen 2022 

Annons seminass 2022 bild

Information

 

ASVT | Vi arbetar för bättre villkor i sporten i allmänhet och för bättre förutsättningar för uppfödarna i synnerhet.

 

logo liggande

Följ oss

 

Följ oss på våra sociala kanaler. Där finns det mesta av det bästa. 

Facebook
Instagram