Seminassistentkurs

Under våren 2021 genomförde ASVT i samarbete med Bollerup Lantbruksinstitut samt SWB en seminassistentkurs. Planen är att genomföra en ny kurs 2022 och vi återkommer med mer information längre fram.