stammor

ÅRSMÖTE 2017

Protokoll Årsstämman 2017 (+) Gå vidare

Årsstämman 2017 hölls lördagen den 18 mars på Scandic Infra City i Upplands Väsby. Efter sedvanliga förhandlingar avslutades dagen med galamiddag, prisutdelningar och dans.
Svante Båth, som var ett av dragplåstren och som skulle inleda dagen, hade halkat på en isfläck och kunde tyvärr inte medverka.

ASVT:s ordförande Ingemar Alin inledde istället dagen och konstaterade att landets uppfödare står inför mycket intressant och positivt – spelutredningen som läggs fram den 31 mars, eventuella lägre skatter och Pokalåret som närmar sig.
–ASVT har varit väldigt aktiva de senaste åren och påverkat utvecklingen. Det ska vi vara stolta över, konstaterade han.
Diskussionerna kring Pokalåret har varit många – vad kommer det att ge, egentligen?
–Vi får 2/3 av pengarna och det har ASVT bidragit till. Nästa år får vi 180 miljoner kronor och jag är ganska säker på att man kommer att leverera de här pengarna även framöver, inte bara nästa år, sa Ingemar Alin.
För några år sedan skrev han att alla inom travet måste tänka uppfödning. Det var stor kris och den använde sig ASVT av för att få andra aktiva med sig. En viktig del i det är de 20 procenten till unghästarna. Vid en handuppräckning i stämmolokalen visade det sig att ungefär hälften av deltagarna redan hade fått en check med de nya 20 procenten.
Ingemar Alin nämnde även unghästsatsningen på 3-åringar, där inget lopp ska ha ett förstapris lägre än 50 000 kronor.
–Det är ganska fantastiskt tycker jag!
ASVT har också fört förhandlingar med Wenngarn vilka resulterat i att alla auktioner i år kommer att hållas där.
–Vi ser med tillförsikt på framtiden och har nog fått de flesta att tänka uppfödning.
Med de orden öppnade Ingemar Alin stämman.
Till mötesordförande valdes Anders Lindh.
Till ledamöter i styrelsen blev det omval av Christer Häggström och Håkan Karlsson samt nyval av Jenny Nilsson och Charlotta Bodin-Olofsson. Till föreningens ordförande valdes Ingemar Alin.

Detta gör ASVT
ASVT:s generalsekreterare Sara Blomhage redovisade föreningens förvaltningsberättelse med verksamhetsidé och hur man arbetar.
–Vi deltar i Svensk Travsports avelsråd och arbetar med avelsfrågor i avelsutskottet, där vi bland annat utvecklat hingststatistiken, vi har en semingrupp och ordnar seminkurser. Det här året kommer vi även att upprepa succén med seminariet How to breed a champion.
Det senaste året har ASVT arbetat med avelschafé på Axevalla, förra årets 75-årsjubileum, ny hemsida, Elitauktion, samarbete med Wenngarn Yearling Sales, Kriterieauktion, tillsammans med ST och HNS deltagit vid Stockholm International Horseshow, introducerat hemsidan på en ny plattform, avelscafé på Sundbyolm i samband med avelsvärderingen. Ekonomiadministrationen på kansliet har förenklats.
–Föreningen har en soliditet på fantastiska 89 procent och vi eftersträvar ett nollresultat, förklarade Sara Blomhage.

Höjd medlemsavgift
Styrelsen föreslog en höjning av medlemsavgiften med 20 kronor till 470 kronor. Ungdomsmedlemskapet, som gäller upp till 25 år, kvarstår på 100 kronor.
Stämman godkände detta förslag.
ASVT har träffat två nya samarbetsavtal. Ett med Evedensia, där alla som betalat sin medlemsavgift och lämnat sin e-postadress, får en check på 400 kronor – det vill säga nästan hela medlemsavgiften. Ett nytt avtal har också tecknats med Easy KB. Tar en medlem i ASVT initiativ till en ny andelshäst får denne 50 procents rabatt på uppläggningsavgiften som är 5 000 kronor.

Guldnål
Kommittén, med ordförande Elis Ljungek, hade i år valt att föreslå styrelsen att ge en guldnål till Johan Dieden. Styrelsen biföll förslaget och guldnålen delades ut under kvällens galamiddag.

Motioner
En motion hade inkommit. Lars-Otten Frode motionerade om att förändra uppfödarpremien till utlandsstartande hästar. Motionen innehöll tre delar där han önskade att:
A) Utlandsstarter av svenskfödda hästar ska ha samma uppfödarpremier som vid start i Sverige. I första hand tas medlen av de uteblivna pengarna från utlandsfödda hästar som startar i Sverige.
B) Till stämman den 18/3 ska tagas fram en redovisning av hur mycket av uppfödarpremien som inte behöver betalas ut till utlandsfödda hästar som startar i Sverige.
C) Till stämman den 18/3 ska tas fram en redovisning på hur mycket av uppfödarpremien som svenskfödda hästar inte får ut efter det att de nått en miljon totalt i karriären.

Lars-Otten Frode var medveten om att det inte är ASVT som behandlar detta men ville att föreningen arbetar i den här riktningen.
Sara Blomhage svarade att föreningen jobbar genom de kanaler man har och försöker påverka. Hon förmedlade också information från Svensk Travsports sportchef, Petter Johansson, att det handlar om 1,7-3,5 miljoner kronor som uppfödarna inte har fått ut per år de senaste åren. Uppfödarmedel som inte betalats ut under 2016 handlar om cirka 2 miljoner kronor. Pengar som, enligt Petter Johansson, har förts över till bredare prisskalor och därmed indirekt blivit en höjning av uppfödarpremien med 1,5 miljoner kronor.
–Vi behandlade och biföll den här motionen som Lars-Otten Frode lämnade till årsstämman 2014. Vi tillsatte en grupp som har arbetat med frågan och vid stämman 2015 återkopplade vi och redovisade vad som gjorts. Ett förslag hade tagits fram och skickats till ST. Svaret från dem var att man ändrat så att uppfödarpremien även skulle utgå vid svenska Grupp 1 och Grupp 2-lopp. Resten av skrivelsen hänsköts till avelsrådet och senare till sportbudgetgruppen.
Styrelsen föreslog nu bifall till den första meningen i motion A, genom att skicka en skrivelse till ST om att se över reglerna. Styrelsen föreslog också att man kring detta samarbetar med Sleipner som har liknande problem.

Styrelsen ansåg att motionens del B och C besvarats vilket bifölls av stämman.
Stämman avslutades med att Gunilla Wilhelmsson som avböjt omval, avtackades av Ingemar Alin.
–Det känns skönt att lämna över. Vi behåller dynamiken och väljer in två kvinnor som jag tror kan tillföra väldigt mycket. Det känns skönt att gå nu efter 30 år. Jag kommer att fortsätta vara en ambassadör för travet och hästarna, sa Gunilla.

Text: Anne Adre-Isaksson

 

Paneldebatt – medias roll i travsverige

Hur ser marknaden ut för travmedia, hur beroende eller oberoende är de och hur är egentligen tonen i det som sägs och skrivs? Det var några av frågorna under den paneldebatt som följde efter stämmoförhandlingarna.

ASVT:s styrelseledamot och tillika journalist samt kolumnist i Travronden, Anders Jonsson var moderator. I panelen satt Joakim Svensson, Travronden, Anders Engman, Sydsvenska Dagbladet, Per Tellander, Kanal 75, Johan Lindberg, Svensk Travsport och Lars G Dahlgren, Sulkysport.


Joakim Svensson inledde med att berätta att Travronden har ambitionen att vara alla travvänners tidning, att man ska vara kunniga och nyanserade och att man just nu ägnar mycket tid åt att bli mer fördjupande och förklarande.
Anders Engman konstaterade att han är något så ovanligt som dagstidningsjournalist som sysslar med hästsport.
–Jag har inga kopplingar till Svensk Travsport eller ATG. Jag jobbar med sporten för läsarnas bästa, sa han.
Per Tellander, som jobbat på Kanal 75 i drygt ett år, förklarade att deras uppgift är att arbeta med underhållning, inte att vara granskande.
Lars G Dahlgren är en av de tio journalister som bröt sig loss från Travronden och startade tidningen Sulkysport.
–Vi ska vara en print- och webprodukt som handlar om livsstilen trav. Vi vill sätta hästen i centrum i allt vi gör.
Johan Lindberg menade att media är helt avgörande för att bygga intresse för travet, men konstaterade också att journalistiken har förändrats.
–Information sprids på många fler plattformar idag. För Svensk Travsports del krävs det att vi jobbar på ett annat sätt och blir mer mottagliga för det nya.


En oundviklig fråga var förstås varför ett gäng valt att lämna Travronden för att starta tidningen Sulkysport.
Lars G Dahlgren förklarade:
–Vi var ett gäng på Travronden som kände att vi kanske skulle prova något annat innan vi går i pension. Vi hade också en konfliktsituation som var tuff. TR Media, som äger Travronden, hade en vision och uppfattning om framtiden och vi som bröt oss loss delade inte den. Till slut kom vi till ett läge när vi ville och fick chansen att lämna. Vi hade förmånen att ha ett gäng tunga finansiärer bakom oss med lika stort travengagemang och intresse som vi som jobbar med tidningen har.
Joakim Svensson menade att Travronden står inför en extremt utmanande tid där prenumerationerna viker, vilket skapar många utmaningar i ett samhälle som blir allt mer digitaliserat.
–Vi behöver bli mer proaktiva och äga vår framtid. Därför har vi gjort ett antal satsningar framåt. Det handlar om mer fördjupning och digitalisering.
En förändring som några menade berodde på att Sulkysport finns på arenan.
Anders Jonsson påpekade att många av de mediekanaler som finns idag bara vänder sig till de redan insatta.
–Jag är oroad över att vi inte når ut med sporten till nya människor, sa han.
Samtliga i panelen höll med om att den digitala arenan blir allt viktigare i framtiden för att nå ut till en större massa. Att lokaltidningar ute i landet inte längre skriver om hästsport oroade många. Anders Engmans uppmaning till hästintresserade var därför att ringa till redaktionerna.
–Ringer 100 personer och ifrågasätter varför man slutar skriva om den lokala hästsporten är jag övertygad om att sportcheferna tar sig en funderare, sa han.
Att journalistik ska vara oberoende är en grundpelare. Men Anders Jonsson undrade hur oberoende travmedia egentligen är.
Lars G Dahlgren berättade att det på ägargruppens initiativ skrivits in i Sulkysports avtal att tidningen ska ha noll koppling till de personer som investerat.
Diskussion uppstod också om ett sms som Johan Lindberg skickat till journalist Henrik Ingvarsson, där han frågat vem Henrik arbetar för. Något som flera tyckte var ett övertramp från en generalsekreterare för en sportorganisation.
–Alla journalister borde väl vara intresserade av att berätta om vem som äger dem, svarade Johan.
Att vara helt oberoende är en utmaning. Joakim Svensson undrade hur många som egentligen kan säga att de är totalt oberoende.
–Jag tycker att självständig är ett mycket mer beskrivande ord, sa han.
Per Tellander konstaterade däremot att Kanal 75 inte är oberoende och att det heller inte är deras uppdrag.
–Vi ska skapa spänning och dramatik, få ut budskap om hästar, människor, gårdar, kärleken mellan djur och människor.
När frågan om varför Kanal 75 bestämt sig för att lämna Hästsportens Hus hettade det för första gången till lite extra i debatten.
Några menade att de tappar kontakten med sporten och att det inte alls blir billigare att sitta någon annanstans.
–Varför har alla tränare lämnat Solvalla, undrade Per Tellander.
–Vi tappar inte alls kontakten med sporten. Det är bara någon procent av de tävlingar vi bevakar som går på Solvalla.
Lars G Dahlgren räknar med att fullmäktige kommer att få en motion med önskemål om att få veta bakgrunden till flytten.
–Det är en stor sak att flytta Kanal 75 med 50 anställda, sa han och menade att det är en kostnadsfråga.
Något som Per Tellander inte alls höll med om.
Tonen under dagens debatt var dock god vilket inte kunde sägas om tonen på sociala medier.
Alla i panelen menade att det är skrämmande hur många människor uttrycker sig och att något behöver göras åt detta.
–Man möter sådan värme på stallbacken men det är något helt annat på sociala medier, sa Joakim Svensson.

Text: Anne Adre-Isaksson 

Mer i denna kategori: Om ASVT »

Vill du vara en del av oss?

Vi på ASVT ger dig massor mervärden som medlem. Rådgivning, tips och vår tidning. Bli en del av oss!

BLI MEDLEM IDAG