arvbarhetArvbarhet – mer än gener

Epigenetik är ett relativt nytt begrepp inom genetiken. Forskarna har börjat göra intressanta upptäckter framförallt de senaste fem-tio åren på olika områden, och inom olika djurslag.


Artikel i ASVT Extra 2012


Ladda ner pdf [+] Gå vidare
Läs online [+] Gå vidare