stambokenStamboken

Stamboken för den svenska varmblodiga travhästen förs av Svensk Travsport; det gemensamma travförbundet.
Hur stamboksföringen går till regleras i registeringsreglementet.

I registreringsreglementet finns bestämmelserna kring själva stambokföringen; till exempel vilka hästar som får registreras, hur deras identitet ska säkerställas och hur de ska namnges.

Reglementet styr också vad som gäller för avelsverksamhet och registrering, avelsvärdering, ägarregistreringar, besvärsmöjligheter och påföljder om någon gjort fel.
En årlig översyn görs av reglementet. Reglementet finns att beställa hos Svensk Travsport.

 

Lathund till indelningen för stamboken:

Stambokens avdelning I
Hästar som registrerats i stambokens avdelning I har full starträtt i Sverige samt rätt att delta i premielopp. Uppfödaren erhåller uppfödarpremier som utgår med 10 procent på insprungna pengar i Sverige och med maximalt 100 000 kronor på intjänade pengar utomlands.

Stambokens avdelning II
Hästar som registrerats i stambokens avdelning II har starträtt i alla lopp utom Svensk Uppfödningslöpning, Svensk Travsports Unghästserie, Svenskt Travkriterium, Svenskt Trav-Oaks, Stochampionatet, Svenskt Travderby, Derbystoet, Breeders´ Crown och lägsta klassen i V75.
De får heller inte delta i premielopp och uppfödaren får heller inte del av av uppfödarpremier.

Stambokens sidoregister
Hästar som är registerade i sidoregistret har inte rätt att starta i offentlig travtävling i Sverige.


Här finns "Stambok på nätet" hos travsport.se [+] Gå vidare