branschBranschrekommendationer (stuteriverksamhet)

För att förenkla för både stoägare, hingstägare, hingsthållare och seminstationer har ASVT tillsammans med Föreningen Svenska Hingsthållare (FSH) kommit överens om gemensamma branschrekommendationer.
I rekommendationerna framgår vilka rättigheter och skyldigheter de olika parterna har.

Som namnet anger handlar det om rekommendationer och är inte är juridiskt bindande. Därför bör du som stoägare också skriva ett kontrakt som reglerar förhållandena.

I samarbetet med FSH har Avelsföreningen gett ut standardkontrakt som är lämpliga att använda. Men det går också att upprätta egna kontrakt. Tänk bara på att tydligt reglera vad som ska gälla. Vi rekommenderar inte muntliga avtal.  

Branschrekommendationen är avsedd att vara vägledande och komplettera parternas avtal. För att rekommendationen skall vara tillämplig krävs att det skriftligt anges i avtalet "att Branschrekommendationen skall gälla i den mån inte annat avtalats".

Finns en sån klausul inte med i avtalet kan rekommendationen bara användas som tolkningsunderlag för att bestämma vad parterna avsett om det skulle bli en tvist om innehållet i avtalet.

Det har också gjorts en överenskommelse om att använda en hemgångjournal som överlämnas till stoägaren när ett sto lämnar stuteriet eller seminstationen.


Ladda ner pdf [+] Gå vidare
Läs online [+] Gå vidare

Ladda ner hemgångsjournalen [+] Gå vidare