Avgång ur styrelsen.
juni 08 2021 0 kommentar

Avgång ur styrelsen.

Christer Häggström har på egen begäran och med omedelbar verkan beslutat avgå ur ASVTs och Trottex styrelser pga personliga skäl. Fyllnadsval skall enligt stadgarna ske på föreningsstämman.

Tomas Nilsson
Tomas Nilsson