ASVT-krönikan
augusti 08 2017 0 kommentar

ASVT-krönikan

Vi går mot ljusare tider

Med pokalårspengarna fördelade för nästa år kan vi konstatera att vi går mot ljusare tider för landets hästägare och därmed för uppfödarna. Förutsatt att höjningen av prispengarna blir bestående förstås.

Lyftet för treåringarna har redan påverkat priserna på unghästar. Höjningen på V75 gynnar de som för tillfället har en riktigt bra häst. Men det viktigaste av allt långsiktigt är nog ändå att inga vanliga lopp ska köras med lägre förstapris än 20-, 25-, 30- respektive 40 000 kronor beroende på bana. Det ger en lägsta nivå som rimligen kommer att göra att fler kommer att hålla på längre som hästägare och fler nya kommer till. Därmed borde också efterfrågan på unghästar öka.

Travsällskapen kan inte längre köra lopp med löjligt låga första pris för att omfördela pengar till sina stordagar. Omfördelningen kan bara ske av pengar som ligger ovanför den garanterade nivån där breda prisskalor ingår.
Injektionen med höjda prispengar nästa år är nödvändig. Antalet födda hästar har i stort sett halverats under 2000-talet. Om inte importen av hästar ökar drastiskt kommer inte hästarna att räcka till nuvarande tävlingsschema. Uppfödningen måste helt enkelt öka om det ska vara möjligt att upprätta antalet tävlingsdagar med svenskfödda hästar.

För att vända utvecklingen måste uppfödningen och hästägandet sättas i centrum. Det har gjorts i och med ökningen av uppfödarpremier och höjningen av prispengarna. Det är utomordentligt, men det finns mer som kan bli bättre. Ibland verkar det som om de tjänstemän som i mångt och mycket styr ATG, ST och travsällskapen har glömt att hästarna och de som föder upp dem och de som äger dem är själva förutsättningen för att det ska kunna bedrivas travtävlingar.

Det är dags för styrelserna för ST och för travsällskapen att borsta upp sig och göra klart att villkoren för uppfödarna och hästägarna måste ha högsta prioritet.Det innebär att man inte ska nagga på prismedlen. Det innebär att man ska hålla nere kostnaderna vid start. Det innebär att uppfödare och hästägare ska behandlas som VIP-gäster på landets travbanor.Höjningen av uppfödar- och prispengar nästa år är ett bra första steg. Men det räcker inte. Ska vi få fler hästar och hästägare måste även upplevelsen av att föda upp och äga häst förbättras.

Anders Jonsson

ASVT
ASVT

Uppfödare, hästägare, proffs, amatör eller – kort och gott - travintresserad? Ett medlemskap i ASVT medför att det blir enklare som billigare.