Hur påverkade torkan 2018 hästnäringen?
Maj 14 2019 0 kommentar

Hur påverkade torkan 2018 hästnäringen?

Sara Ringmark är forskare på SLU och gör en undersökning över effekterna av förra sommarens torka på hästägares utfodringsstrategi och hästhållning. 

Syftet är att få kunskap om i vilken utsträckning foderbristen har påverkat utfodringen av hästar i Sverige och om alternativa utfodringsstrategier fått en negativ påverkan på hästarnas hälsa. Med en sammanställning av olika utfodringsmodeller som använts kan vi lära oss av varandra vilka strategier som verkar vara bra och mindre bra vid en situation med vallfoderbrist. 

Målet är att få en uppfattning om hur hårt ett år som 2018 påverkar hästnäringen såväl som enskilda verksamheter och inte minst hästarnas välfärd. Så tar er tid att göra Saras enkät så kanske vi är bättre rustade nästa gång torkan slår till. (+) Gå vidare

Tomas Nilsson
Tomas Nilsson